S&S Industrial Marketing

BWE Ltd.

BWE Ltd.
Beaver Industrial Estate
Ashford, Kent, England
Tel: +44 (0)1233 627736
Fax: +44 (0)1233 630670
E-mail: mail@bwe.co.uk
Web: www.bwe.co.uk

Założona w 1969 roku firma BWE Ltd. (formalna nazwa - Babcock Wire Equipment) produkuje dwie podstawowe grupy produktów:

Conform™ & Conklad™
Maszyny do procesów ciągłej ekstruzji metali nieżelaznych
Cold Weld
Urządzenia do spajania metali nieżelaznych, na zimno bez potrzeby topienia lub użycia wypełniaczy

Prawdziwy sukces BWE Ltd. rozpoczął się w 1976 roku od alokacji licencji patentowej procesu Conform™ (Continuous Forming – Ciągły Proces Formowania, przy użyciu koła).

Proces Conform™ został opracowany przez Agencję Energii Atomowej w Wielkiej Brytanii, która przekazała licencję w celu dalszych prac badawczych nad praktycznym zastosowaniem procesu do potrzeb przemysłu. BWE Ltd. dysponuje nowoczesnym zapleczem w obszarach projektowania, prac badawczo-rozwojowych, obsługi klientów.

Chociaż Conform™ & Conklad™ jest jedną z nowszych technologii ekstruzji, jest to technologia w pełni dojrzała, stosowana do różnych aplikacji, z wieloma przykładami efektywnie wykorzystanych instalacji będącymi w ciągłym użyciu u klientów na całym świecie.

Od wielu lat polityką firmy była inwestycja w business. Zakres zastosowań w przemyśle oraz ilość posiadanych patentów demonstruje jej sukces w rozwoju technologii. Ostatnim osiągnięciem BWE Ltd. jako designera i producenta maszyn, jest włączenie do swojej oferty maszyny SHEATHEX™ , stosowanej do ciągłego powlekania płaszczem aluminiowym grubych przewodów energetycznych o średnicach przekraczających 90mm.

BWE Ltd. jest obecnie największym na świecie dostawcą maszyn do ekstruzji ciagłej. Posiada wiele kluczowych patentów związanych z procesem ekstruzji, także wyłączne prawo do nazw Conform™/Conklad™.

W celu poznania pełnej oferty BWE Ltd. polecamy ich stronę internetową - www.bwe.co.uk

Zapraszamy do współpracy.

Przedstawicielstwo w Polsce
S&S Industrial Marketing
ul. Wilczycka 35/3, 51-361 Wrocław
Tel: +48 71 710 4625
Mob. +48 601 086 039
Fax: +48 71 398 8138
E-mail: info@metalurgia-technologie.eu