S&S Industrial Marketing

Sanken Insertech Europe

SIE – Sanken Insertec Europe S.A.
Avda. Cervantes 6
48970 Basauri, Vizcaya, Spain
Tel: +34 944 409 420
Fax: +34 944 496 624
Web: www.sanken-insertec.com

Zobacz prezentację Sanken Insertec Europe - Thermal Processing Technology

Piece przemysłowe

Meltower
Używane jako centralna jednostka topielna lub jako piec stanowiskowy z automatycznym systemem ładowania. Stosowany w aplikacjach, gdzie wymagana jest ciągła dostawa ciekłego metalu. Zakres wydajności od 1000 do 5000kg/h. Oferowany zakres jednostek topielnych obejmuje kombinację pieca, którego koncepcja oparta jest na ulepszonej wersji pieca Meltower posiadającego zdolnosć topienia różnych materiałów w tym wiórów poobróbczych. Połączenia pieca Meltower z zaprojektowanym przez Sanken urządzeniem do wypalania – Idex ®, służącym do wstępnej obróbki termicznej złomów Al. lub Cu. zanieczyszczonych substancjami chemicznymi, zapewnia znaczne podwyższenie stopnia odzyku metalu, lepsze wykorzystanie energii, obniżenie kosztów procesu co w efekcie przekłada sie na szybki zwrot inwestycji. Typowe przykłady wymienionych złomów zawierających substancje chemiczne to: wióry po-obróbcze, puszki po napojach, kable, etc..
Minimelter
Mniejsza wersja Meltower o wydajności od 300 do 1000kg/h.
Melholder
Kompaktowy piec topielno-odstojowy wyposażony w automatyczny system ładowania, pracujący w trybie ciagłym. Stosowany w odlewniach do zasilania maszyn odlewniczych w ciekły metal. Wydajność od 100 do 500 kg/h.
Inline
Piece z zamontowanym systemem rafinacji i filtracji metalu, używane do grawitacyjnego i nisko ciśnieniowego odlewania, zapewniające stały poziom dostawy topionego metalu o wzorcowej jakości. Ta zastrzeżona przez Sanken technologia połączona z innowacyjnym automatycznym systemem podawania materiału jest stosowana w aplikacjach procesów intensywnego masowego topienia.
TTRF
Piec rotacyjny uchylny, stosowany w recyklingu do topienia wszystkich rodzajów złomu Al., także innych nieżelaznych złomów, wiórów oraz zgarów. Charakteryzuje się wysokim stopniem odzysku, minimalną konsumpcją soli, niską wartościa emisji i niskimi kosztami operacyjnymi.
FRLB
Piece topielno-odstojowe pojemności od 15 do 100 Mton, wyposażone w palniki gazowe. Funkcja jednoczesnego załadunku i zalewania.
Hiraro
Zaawansowany piec topielno–odstojowy z automatycznym systemem ładowania zapewnia ciagłą dostawę ciekłego metalu w zakresie od 1000 do 5000 kg/h. Dzięki kombinacji połączenia komory topielnej z bocznym garem typu ‘side well’, umożliwia prowadzenie procesu w trybie ciagłym. Zastosowania opcji mechanicznego lub elektromagnetycznego systemu mieszania Aluswirler® Process, eliminuje straty wynikające z oksydacji, poprawiając parametry procesu. Ten popularny piec łączący funkcje pieców topielnego i odstojowego, wielokrotnie zademonstrował swoją zdolność do przerobu szerokiej gamy materiałów wsadowych zapewniając wysoki poziom uzysku przy optymalnej konsumpcji energii.
Krownmatic
Beztyglowy piec odstojowy o zakresie objetości od 450 do 4100 kg. Wyposażony w ciśnieniowy systemem dozującym bezpośrednio do kokilowych maszyn odlewniczych. Charakteryzuje się wysoką dokładnością i powtarzalnością dozowania ciekłego metalu.
Holding
Piece do przetrzymywania i dozowania metalu z grzałkami zanurzeniowymi lub oporowymi promiennikami. W zależności od potrzeb, są dostepne 2 zakresy objętości: od 500 do 1350 kg oraz od 1000 do 3000 kg.
Obróbka termiczna
Instalacja do obróbki termicznej pracująca w trybie ciągłym. Posiada niezależne komory wyposażone w recyrkulacyjne wentylatory, napędzany rolkowy system transportu. Dostępne inne niż liniowe możliwości montażu komory np. w kształcie litery U. Niezależna kontrola temperatury dla każdej strefy, skrócony czas chłodzenia, system wybierania piasku.

Systemy topienia wiórów i złomu drobno-kawałkowego

Oferowane przez SIE urządzenia są wyposażone w przygotowawcze systemy obróbki wsadu w celu optymalizacji stopnia uzysku metalu w procesie topienia przy jednoczesnym spełnieniu aktualnych restrykcyjnch przepisów ochrony środowiska. W skład pełnego portfela ofertowego SANKEN wchodzi szeroki wachlarz oferty pieców i urządzeń do obróbki termicznej.

Szczegółowe informacje na stronie Sanken.

Zapytania prosimy kierować do:

Przedstawicielstwo w Polsce
S&S Industrial Marketing
ul. Wilczycka 35/3, 51-361 Wrocław
Tel: +48 71 710 4625
Mob. +48 601 086 039
Fax: +48 71 398 8138
E-mail: info@metalurgia-technologie.eu